1. Anasayfa
 2. Dijital Pazarlama

Temel Performans Göstergeleri (KPI) Nedir?

Temel Performans Göstergeleri (KPI) Nedir?
Temel Performans Göstergeleri (KPI) Nedir
0

Temel Performans Göstergeleri (KPI) Nedir?

Temel Performans Göstergeleri (KPI), bir organizasyonun başarılarını ölçmek ve performansını değerlendirmek için kullanılan ölçülebilir verilerdir. KPI’lar, bir organizasyonun belirlediği hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için belirlenirler. KPI’lar ayrıca, bir organizasyonun hedeflerine ulaşmak için yaptığı çalışmaların etkililiğini ölçmek için kullanılırlar.

KPI’lar, belirli bir dönemde ölçülebilir bir hedefe ulaşmak için kullanılan performans göstergeleridir. Örneğin, bir e-ticaret şirketi için, KPI’lar arasında web sitesi trafiği, dönüşüm oranı, sipariş sayısı ve müşteri memnuniyeti gibi faktörler bulunabilir.

KPI’lar, bir organizasyonun hedeflerine ulaşması için gerekli olan performansı ölçmeye yardımcı olurlar. KPI’lar sayesinde bir organizasyon, hangi alanlarda iyileştirme yapması gerektiğini belirleyebilir ve buna göre hareket edebilir.

KPI’ların belirlenmesi ve ölçülmesi, bir organizasyonun başarısını ölçmek ve değerlendirmek için önemli bir araçtır. KPI’lar, bir organizasyonun belirlediği hedeflere ulaşmasına yardımcı olurken, aynı zamanda işletme performansını artırmaya yönelik kararlar alınmasına yardımcı olurlar.

KPI Neden Önemlidir?

KPI (Key Performance Indicators), organizasyonların performanslarını ölçmek için kullanılan önemli araçlardan biridir. KPI’lar, organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan ölçülebilir performans göstergeleridir. KPI’ların önemli olmasının nedenleri şunlardır:

 1. Performans ölçümü için kritik göstergeler sağlar: KPI’lar, organizasyonların performansını ölçmek için kritik göstergeler sağlar. Bu göstergeler, organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur ve performansın izlenmesi için net bir çerçeve sağlar.
 2. Performans hedeflerine odaklanmayı sağlar: KPI’lar, organizasyonun performansını ölçerken hedeflere odaklanmayı sağlar. Bu nedenle, organizasyonların stratejik hedefleri ve hedeflerine uygun olarak KPI’lar belirlenir.
 3. Performansı ölçmek ve analiz etmek için veriler sağlar: KPI’lar, organizasyonların performansını ölçmek ve analiz etmek için gerekli verileri sağlar. Bu veriler, organizasyonların performansının ölçülmesini kolaylaştırır ve performansı artırmak için yapılması gereken iyileştirmeleri belirlemeye yardımcı olur.
 4. Performansın izlenmesini ve raporlanmasını sağlar: KPI’lar, performansın izlenmesini ve raporlanmasını sağlar. Bu nedenle, organizasyonlar performanslarının durumunu takip edebilir ve performans raporları oluşturarak karar vericilere raporlar sunabilir.

KPI‘lar, organizasyonların performansını ölçmek, hedeflere odaklanmak, performansı analiz etmek, izlemek ve raporlamak için önemli bir araçtır. KPI’ların kullanımı, organizasyonların performansını artırmalarına yardımcı olur ve iş süreçlerini iyileştirmek için veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanır.

KPI Nasıl Belirlenir?

KPI‘ların belirlenmesi, bir organizasyonun hedeflerine ve stratejik planına uygun olarak yapılmalıdır. KPI’lar, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan ölçülebilir performans göstergeleridir.

KPI’ların belirlenmesi için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 1. Organizasyonun hedefleri belirlenir: KPI’lar, organizasyonun belirlediği hedeflere uygun olarak belirlenmelidir. Bu nedenle, organizasyonun hedefleri net bir şekilde belirlenmeli ve tüm paydaşlar tarafından paylaşılmalıdır.
 2. Ölçülebilir hedefler belirlenir: KPI’lar, ölçülebilir hedefler üzerine belirlenmelidir. Bu nedenle, hedefler net bir şekilde tanımlanmalı ve ölçülebilir olmalıdır.
 3. Veri toplama yöntemleri belirlenir: KPI’lar için veri toplama yöntemleri belirlenmeli ve kaynakları belirlenmelidir. Veri toplama yöntemleri, ölçülebilir hedeflerin izlenmesi için kullanılacak olan araçları ve kaynakları içermelidir.
 4. KPI’ların öncelikleri belirlenir: Belirlenen KPI’ların öncelikleri belirlenmelidir. Bu nedenle, her bir KPI’nın organizasyonun hedeflerine ve stratejisine ne kadar uygun olduğu belirlenmelidir.
 5. KPI’ların ölçülmesi belirlenir: KPI’ların ölçülmesi ve değerlendirilmesi için bir sistem oluşturulmalıdır. Bu nedenle, ölçüm yöntemleri, ölçüm sıklığı ve ölçüm sonuçlarının nasıl analiz edileceği belirlenmelidir.

KPI‘ların belirlenmesi süreci, organizasyonun hedeflerine ve stratejisine uygun olarak yapılmalı ve belirlenen KPI’ların düzenli olarak ölçülmesi ve izlenmesi sağlanmalıdır. Bu sayede, organizasyonun hedeflerine ulaşması ve performansının artırılması mümkün olacaktır.

KPI Sürecine Etki Eden Faktörler Nelerdir?

KPI sürecine etki eden faktörler şunlardır:

 1. Hedefler: KPI’lar, organizasyonun hedeflerine bağlıdır. Bu nedenle, hedeflerin doğru belirlenmesi, KPI’ların doğru belirlenmesine ve uygulanmasına yardımcı olur.
 2. Veri Kaynakları: KPI’lar, verilerin toplanması ve analizi yoluyla ölçülür. Doğru veri kaynaklarının belirlenmesi, veri doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar ve KPI’ların doğru belirlenmesine yardımcı olur.
 3. Performans Ölçüm Sistemi: KPI’ların doğru bir şekilde ölçülmesi için etkili bir performans ölçüm sistemi oluşturulması gerekir. Bu sistemin doğru bir şekilde tasarlanması, ölçüm verilerinin doğru bir şekilde toplanmasını ve analiz edilmesini sağlar.
 4. Takım Üyeleri: KPI’ların belirlenmesi, uygulanması ve yönetilmesi, organizasyonun tüm takım üyelerinin katılımını gerektirir. Takım üyelerinin bu sürece katkısı, KPI sürecinin başarısını etkileyebilir.
 5. Teknoloji: KPI’ların belirlenmesi, uygulanması ve yönetimi için gerekli teknolojik altyapıya sahip olmak, KPI sürecinin başarısını etkiler. Doğru teknoloji, KPI’ların ölçülmesi, verilerin toplanması ve analiz edilmesi sürecini kolaylaştırır.
 6. Süreçler: KPI’ların etkili bir şekilde belirlenmesi, uygulanması ve yönetimi için etkili iş süreçlerine sahip olmak önemlidir. Süreçlerin doğru belirlenmesi, KPI sürecinin başarısını etkiler ve KPI’ların doğru bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.
 7. Kaynaklar: KPI’ların belirlenmesi, uygulanması ve yönetimi için gerekli kaynaklara sahip olmak önemlidir. Bu kaynaklar, insan kaynakları, finansal kaynaklar, teknolojik kaynaklar vb. olabilir. Etkili bir KPI süreci için yeterli kaynakların sağlanması gereklidir.

Yukarıdaki faktörler, organizasyonların KPI sürecinde başarılı olmasına yardımcı olan faktörlerdir. Bu faktörlerin doğru bir şekilde yönetilmesi, organizasyonların performanslarını ölçmek, hedeflerine odaklanmak ve performanslarını artırmak için doğru KPI’ları belirlemelerine ve uygulamalarına olanak tanır.

KPI’lar Nasıl Oluşturulur?

KPI‘lar, organizasyonların belirli hedeflere ulaşmasını sağlamak için belirlediği ölçülebilir performans göstergeleridir. KPI’ların oluşturulması aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Hedef Belirleme: İlk adım, organizasyonun hedeflerinin belirlenmesidir. Bu hedefler, organizasyonun misyon ve vizyonu ile uyumlu olmalıdır. Hedefler, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı (SMART) olmalıdır.
 2. Önceliklendirme: Organizasyonun hedefleri arasından öncelikli olanlar belirlenir. Önceliklendirme, organizasyonun kaynaklarını doğru kullanmasını ve hedeflerine odaklanmasını sağlar.
 3. Ölçülebilirlik: Belirlenen hedefler ölçülebilir olmalıdır. Ölçülebilirlik, organizasyonun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ölçmek için gereklidir. Ölçülebilirlik, KPI’ların belirlenmesinde önemli bir faktördür.
 4. KPI’ların Belirlenmesi: Ölçülebilir hedefler doğrultusunda KPI’lar belirlenir. KPI’lar, belirli bir hedefi ölçmek için belirlenir ve spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana bağlı (SMART) olmalıdır. KPI’lar, organizasyonun belirlediği hedefler doğrultusunda belirlenir.
 5. Ölçüm Yöntemi: KPI’lar ölçülebilir olduğu için doğru ölçüm yöntemi seçilmelidir. Ölçüm yöntemi, KPI’nın doğru ölçülmesi ve verilerin doğru toplanması için önemlidir.
 6. Hedef Değerler: KPI’ların belirlenmesinin ardından, organizasyonun belirlediği hedef değerler belirlenir. Bu hedef değerler, organizasyonun belirlediği hedefler doğrultusunda belirlenir.
 7. Raporlama: KPI’ların ölçüldüğü veriler, belirli bir periyotta raporlanmalıdır. Raporlama, organizasyonun KPI’lardaki performansını ölçmesine ve hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmasına yardımcı olur.

KPI‘ların oluşturulması, organizasyonların performanslarını ölçmek ve hedeflerine odaklanmak için önemlidir.

KPI Nasıl Hesaplanır?

KPI‘lar, belirli bir hedefe ulaşmak için belirlenen ölçülebilir performans göstergeleridir. KPI’ların hesaplanması, belirli bir hedefin ölçülmesi ve hedefe ulaşmak için gereken adımların belirlenmesini sağlar. KPI’ların hesaplanması aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Verilerin Toplanması: KPI’lar için gerekli olan veriler, belirli bir periyotta toplanır. Verilerin doğru toplanması, KPI’ların doğru hesaplanması için önemlidir.
 2. Verilerin Analizi: Toplanan veriler, analiz edilir. Verilerin analizi, KPI’ların doğru hesaplanması için önemlidir.
 3. Performans Göstergelerinin Hesaplanması: KPI’ların hesaplanması, belirli bir formüle göre yapılır. KPI’ların hesaplanması, organizasyonun belirlediği hedeflere göre yapılır.
 4. KPI Değerlerinin Yorumlanması: Hesaplanan KPI değerleri yorumlanır. KPI değerleri, organizasyonun belirlediği hedeflere göre yorumlanır.

Örneğin, bir organizasyonun müşteri memnuniyetini ölçmek için belirlediği bir KPI, “Müşteri Memnuniyet Endeksi” (Customer Satisfaction Index – CSI) olabilir. Bu KPI’nın hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılabilir:

CSI = (Toplam Memnun Müşteri Sayısı / Toplam Müşteri Sayısı) x 100

Bu formül, organizasyonun müşterilerinin ne kadarının memnun olduğunu ölçer ve bu oran, organizasyonun müşteri memnuniyetindeki performansını ölçer. Bu oran, belirli bir periyotta toplanan verilerden hesaplanabilir ve organizasyonun müşteri memnuniyetine yönelik eylemlerini belirlemesine yardımcı olur.

KPI‘ların hesaplanması, organizasyonların belirlediği hedeflere ulaşmak için gereklidir. KPI’ların hesaplanması, doğru verilerin toplanması, verilerin analizi, KPI performans göstergelerinin hesaplanması ve KPI değerlerinin yorumlanması adımlarını içerir.

KPI Kullanım Amaçları Nelerdir?

KPI‘ların kullanım amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Performansı Ölçmek: KPI’lar, organizasyonların belirlediği hedeflere ulaşmak için performanslarını ölçer. KPI’lar sayesinde organizasyonlar, belirlediği hedeflere ulaşmak için gereken adımları belirleyebilir ve performanslarını izleyebilir.
 2. Karar Verme Sürecini İyileştirmek: KPI’lar, organizasyonların karar verme sürecinde kullanılır. KPI’lar sayesinde organizasyonlar, belirli bir hedefe ulaşmak için gereken adımları belirleyebilir ve kararlarını bu adımlara göre alabilir.
 3. Stratejik Yönetimi Geliştirmek: KPI’lar, organizasyonların stratejik yönetimini geliştirmelerine yardımcı olur. KPI’lar sayesinde organizasyonlar, belirlediği hedeflere ulaşmak için gereken adımları belirleyebilir ve stratejik planlarını bu adımlara göre yapabilir.
 4. Performansı İzlemek: KPI’lar, organizasyonların performansını izlemelerine yardımcı olur. KPI’lar sayesinde organizasyonlar, belirli bir periyotta performanslarını izleyebilir ve gerektiğinde performanslarını iyileştirmek için eylemler alabilir.
 5. Performansı Karşılaştırmak: KPI’lar, organizasyonların performanslarını karşılaştırmalarına yardımcı olur. KPI’lar sayesinde organizasyonlar, belirli bir periyotta kendi performanslarını ve rakiplerinin performanslarını karşılaştırabilir ve gerektiğinde performanslarını iyileştirmek için eylemler alabilir.

KPI‘lar, organizasyonların hedeflerine ulaşmak için gereken adımları belirlemelerine, karar verme sürecini iyileştirmelerine, stratejik yönetimlerini geliştirmelerine, performanslarını izlemelerine ve performanslarını karşılaştırmalarına yardımcı olur.

KPI’lar Ne İçin Kullanılır?

KPI‘lar (Key Performance Indicators) öncelikle organizasyonların performanslarını ölçmek ve yönetmek için kullanılır. KPI’lar, organizasyonların belirlediği hedeflere ulaşmak için gerekli adımları belirlemelerine, karar verme sürecini iyileştirmelerine, stratejik yönetimlerini geliştirmelerine, performanslarını izlemelerine ve performanslarını karşılaştırmalarına yardımcı olur.

Organizasyonlar, KPI’ları kullanarak performanslarını ölçebilir, analiz edebilir ve gerektiğinde düzeltici eylemler alabilir. KPI’lar, organizasyonların belirli bir hedefe ulaşmak için gereken adımları belirlemelerine ve performanslarını izlemelerine yardımcı olur. KPI’lar ayrıca organizasyonların, performanslarını diğer benzer organizasyonlarla karşılaştırmalarına da olanak tanır.

KPI’lar, farklı sektörlerde ve işlevlerde kullanılabilir. Örneğin, satış ekipleri satış hedeflerini belirlerken satış hacmi, müşteri memnuniyeti ve geri dönüşüm oranı gibi KPI’ları kullanabilirler. Üretim ekipleri ise KPI’lar arasında üretim verimliliği, ürün kalitesi ve atık oranı gibi ölçümleri kullanabilirler.

KPI’lar, organizasyonların performanslarını ölçmek ve yönetmek için vazgeçilmez bir araçtır. KPI’lar, organizasyonların karar verme süreçlerinde kullanılan verileri ve performansları izleyerek, hedeflere ulaşmak için gereken adımları belirlemelerine yardımcı olur.

KPI Yazmak ve Geliştirmek

KPI‘lar (Key Performance Indicators), organizasyonların performanslarını ölçmek ve yönetmek için kullanılan önemli bir araçtır. KPI’ların doğru şekilde yazılması ve geliştirilmesi, organizasyonların başarıları için kritik önem taşır. Aşağıda, KPI’ları yazmak ve geliştirmek için bazı ipuçları yer almaktadır:

 1. Belirli ve Ölçülebilir Olun: KPI’lar belirli, ölçülebilir ve hedefe yönelik olmalıdır. KPI’lar, organizasyonların belirli bir hedefe ulaşmak için ne kadar başarılı olduğunu ölçmek için kullanılır. Bu nedenle, her KPI’nın belirli bir ölçüm metriği olmalıdır.
 2. Hedeflere Uygun Olun: KPI’lar, organizasyonların hedeflerine uygun olmalıdır. Her KPI, organizasyonların hedeflerini ölçmek için bir araçtır. Bu nedenle, her KPI’nın organizasyonun genel hedeflerine uygun olması gerekir.
 3. Gerçekçi Olun: KPI’lar gerçekçi ve erişilebilir olmalıdır. Her KPI’nın gerçekçi bir hedefe sahip olması, organizasyonların performansını ölçmek için daha doğru bir araç haline gelmesine yardımcı olur.
 4. Net ve Anlaşılır Olun: KPI’lar, net ve anlaşılır olmalıdır. Her KPI’nın açık bir tanımı ve ölçüm yöntemi olmalıdır. Bu, organizasyonların performanslarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 5. Takip Edilebilir Olun: KPI’lar takip edilebilir olmalıdır. KPI’lar sadece bir kez değil, düzenli aralıklarla takip edilmelidir. Bu, organizasyonların performanslarını takip ederek, gerektiğinde düzeltici eylemler almasına yardımcı olur.
 6. İş Birimi Odaklı Olun: KPI’lar, belirli bir iş birimi veya departman odaklı olmalıdır. Her KPI, organizasyonun belirli bir alanında performansı ölçmek için kullanılır.
 7. Önem Derecesine Göre Sıralanın: KPI’lar, organizasyonların önceliklerine göre sıralanmalıdır. Her KPI’nın önem derecesine göre sıralanması, organizasyonların performanslarını öncelikli olarak takip etmelerine yardımcı olur.

KPI’ların doğru şekilde yazılması ve geliştirilmesi, organizasyonların performanslarını daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur.

KPI Panosu Nedir?

KPI panosu, performans göstergeleri (KPI’lar) olarak da bilinen anahtar iş performans göstergeleri (KPI’ları) görselleştirmek ve izlemek için kullanılan bir araçtır. KPI panoları, belirli bir zaman dilimindeki (örneğin bir gün, bir hafta, bir ay) belirli hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin ölçümlerini, verilerini ve metriklerini görsel olarak sunar. KPI panoları, işletmelerin performanslarını izlemelerine, trendleri takip etmelerine ve stratejik kararlar almalarına yardımcı olabilir.

KPI panoları, işletmelerin belirli hedefleri, ölçülebilir hedefler veya performans göstergeleri belirlemelerini sağlar. Bu KPI’lar, ölçümleyebileceğiniz ve takip edebileceğiniz birçok şeyi içerebilir; örneğin, satışların sayısı, web sitesi trafiği, müşteri memnuniyeti, işlem süresi ve daha fazlası. Bu göstergeler, işletmelerin hedeflerini takip etmelerine ve performanslarını izlemelerine yardımcı olur.

KPI panoları genellikle görsel olarak sunulur ve birkaç ana bölüme sahip olabilirler. Örneğin, başlık bölümü, KPI’ların kendisi, bir özet bölümü, zamanlamalar ve açıklamalar gibi detaylı bilgi bölümleri içerebilirler. KPI panoları, işletmelerin belirli hedeflerine ulaşmak için ne kadar ilerlediklerini anlamalarına ve performanslarını ölçmelerine yardımcı olduğu için, işletmelerin performanslarını takip etmek için önemli bir araçtır.

KPI Örnekleri

KPI‘lar, işletmelerin ölçümlemeleri ve takip etmeleri gereken belirli hedeflerin özetini verir. Aşağıda, farklı sektörlerde kullanılabilecek bazı KPI örnekleri verilmiştir:

 1. Satışlar: Satışların sayısı, birim başına satış değeri, müşteri başına satış miktarı, satışların bölgesel dağılımı gibi.
 2. Pazarlama: Web sitesi trafiği, dönüşüm oranı, müşteri sadakati, sosyal medya takipçileri, e-posta açılma oranları gibi.
 3. Finans: Kâr marjı, nakit akışı, maliyet oranları, yatırım getirisi (ROI), toplam borçluluk oranı, müşteri tahsilat süresi gibi.
 4. Müşteri hizmetleri: Müşteri memnuniyeti, müşteri şikayetleri oranı, yanıt süresi, müşteri talep karşılama oranı, müşteri sadakati gibi.
 5. İnsan kaynakları: Personel devir hızı, işe alım süresi, eğitim harcamaları, işe alım maliyetleri, çalışan memnuniyeti gibi.
 6. Operasyonlar: Üretim hızı, işlem süresi, verimlilik oranları, teslimat süresi, stok dönüş hızı gibi.

Bu örnekler, bir işletmenin performansını ölçmek için kullanılabilecek yalnızca birkaç KPI örneğidir. İşletmeler, belirli hedeflerine ve sektörlerine göre farklı KPI’lar belirleyebilirler.

[benzer]

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  a_k_oldum
  Aşık Oldum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım